หลวงพ่อนักคุ้มครองและนักเผยแผ่

120504609068851344483

นักเผยแผ่ศาสนาพุทธ ภายหลังจำพรรษาครองวัดห้วยจระเข้ ได้พัฒนาวัดห้วยจระเข้ ทั้งในด้านศาสนวัตถุ กุฏิสงฆ์ วิหาร ศาลาการ เปรียญ ถนนพื้นภายในวัดให้เจริญดูดีดูงามร่มรื่นสะอาดตา เว็บพระเครื่อง ท่านปรับปรุงวัดวาจนวัดห้วยจระเข้เป็นวัดพัฒนาแบบอย่าง เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ และเป็นวัดพัฒนาที่มีงานดีเลิศ เมื่อพ.ศ.๒๕๔๓ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านเป็นประธานศูนย์เผยแผ่พุทธศาสนาประจำจังหวัดนครปฐม เป็นนักแสดงธรรมที่มีฝีปากกล้าถ้อยคำสำนวนเป็นที่น่าฟังจับหูผู้ฟัง ตอนย่ำรุ่งเวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. พระเครื่องออนไลน์ ท่านจะบรรยายธรรมตามสายเครื่องกระจายเสียงของวัดทุกวัน ถ้าวันใดท่านไม่ได้พูดธรรมะ โยมที่ฟังประจำจะมาถามว่าท่านป่วยหรือเปล่า ทำไมเมื่อเช้ามืดไม่พูดธรรมะ

ยิ่งไปกว่านี้แล้วหลวงพ่อเสงี่ยม พระเครื่องออนไลน์

13624575281362466029lท่านเข้มงวดระเบียบปฏิบัติและพระธรรมวินัยมาก ท่านจะสอนให้พระเณรฟังเสมอเรื่องข้อวัตรปฏิบัติของพระภิกษุ-สามเณร เรื่องระเบียบปฏิบัติธรรมวินัยแล้ว เว็บพระเครื่อง ยังสอนพระภิกษุ-สามเณรเป็นประจำ ว่ารู้จักหน้าที่ทำตามหน้าที่จะเกิดศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรม อีกทั้งยังได้เกื้อหนุนการศึกษาเล่าเรียนของคณะสงฆ์ทุกระดับ ทำให้วัดห้วยจระเข้มีพระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค เว็บพระเครื่อง และประโยคอื่นๆ หลายรูป ที่ผ่านมาท่านได้ส่งพระสงฆ์ไปเรียนระดับปริญญาตรี-โท-เอกจำนวนมาก การปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเสงี่ยมจะให้การผลักดันมาโดยตลอด นำผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเองทุกครั้ง แต่ละปีมีนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้าปฏิบัติปีละประมาณ ๑,๕๐๐ คน พระเครื่องออนไลน์ ถือได้ว่าท่านได้ทำงานของพระศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์แบบ แม้ปัจจุบันตัวท่านจะมีพรรษายุกาลมากแล้วก็ตาม ท่านก็ไม่เคยละทิ้งหน้าที่ของความเป็นพระลงทำวัตรสวดมนต์ตอนตีสี่ และเช้า-เย็นทุกวัน เทศน์สอนประชาชนทุกวันพระ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.