Tag Archives: การใช้เครื่องทำลายเอกสาร

คุณประโยชน์ของเครื่องทำลายเอกสาร พร้อมกับการทำลายเอกสาร

อรรถประโยชน์เครื่องทำลายเอกสาร มีอยู่มาก ดังเช่น ลดจำนวนสิ่งพิมพ์ที่ไม่จำเป็น เพราะในกระบวนการการใช้เครื่องทำลายเอกสารในการทำลายสิ่งพิมพ์ได้คัดสิ่งพิมพ์ที่มีอายุมากเกิน 5 ปีมาทำลาย (กฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บเอกสารที่ใช้งานทางด้านกฎหมายในระยะเวลา5 ปี) ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ลดลง งานพิมพ์ที่ไม่สำคัญจะถูกนำไปทำลายเอกสารนั้นๆ ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เนื่องมาจากมีการจัดเก็บสิ่งพิมพ์เป็นอย่างดีมีระบบระเบียบ ที่ประกอบการเป็นที่เป็นทาง ด้วยเหตุว่ามีระบบการจัดเรียงเอกสารที่ดี ประหยับงบประมาณในการจัดเก็บเอกสาร กระบวนการในการทำลายเอกสารนั้นมีความสำคัญมาก ทั้งในแง่การคงอยู่ความลับทางกิจการค้า พร้อมทั้งในด้านกฎหมายเองก็ตาม หรือการรักษาสิ่งแวดสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทยมีกฎหมายกำหนดให้ต้องเก็บสำรองสิ่งพิมพ์ทางบัญชีในระยะเวลาถึง 5 ปี และโดยส่วนใหญ่เมื่อเอกสารมีอายุเกินอายุ สิ่งพิมพ์เหล่านั้นก็จะถูกนำมาทำลาย ใน อดีตการทำลายเอกสารสำคัญคือการนำเอกสารมาเผาซึ่งมีผลกระทบกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากมาย ทั้งในด้านเพิ่มมลพิษทางอากาศ และยังทำลายชีวิตสิ่งมีชีวิตหลายอย่างตัวอย่างเช่น แมลงสิงสาราสัตว์ที่อยู่ในดิน เป็นต้น ยุคปัจจุบันการทำลายเอกสารได้มีการพัฒนาขึ้นโดยการใช้เครื่องทำลายเอกสารเพื่อทำลายเอกสารที่สำคัญ วิธีการในการทำลายเอกสาร คือ ตรวจสอบสิ่งพิมพ์ที่จะนำมาทำลาย ว่าเรายังต้องการนำไปใช้อีกใช่ไหม เมื่อทำลายเอกสารแล้วเราจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก แต่ก็มีเอกสารบางพวกเช่น เอกสารสำคัญทางบัญชี เอกสารแบบก่อสร้าง … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged , , | Comments Off on คุณประโยชน์ของเครื่องทำลายเอกสาร พร้อมกับการทำลายเอกสาร