Tag Archives: รับจำนำรถ

ธุรกิจการจำนำรถและทะเบียนรถ

ธุรกิจรับจำนำรถและทะเบียนรถ   เป็นที่ธุรกิจที่กำลังเจริญเติบโตไปได้สวยเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ให้กู้ยืมเงินรถยนต์และทะเบียนรถยนต์ของผู้กู้เป็นหลักค้ำประกันปัจจุบันมันก็มีแนวโน้มว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่ามันสามารถทำเม็ดเงินให้กับผู้ประกอบอาชีพนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าผู้บริโภคบางรายยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการทำสัญญาการเช่าซื้อรถยนต์และเข้าใจว่าตนเองทำสัญญากู้ยืมเงินโดยนำทะเบียนรถยนต์มาประกันการกู้ยืมเท่านั้น ด้วยความที่ผู้จำนำขาดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในเรื่องการจำนำทะเบียนรถยนต์จึงเป็นช่องทางว่างให้ผู้ประกอบการหัวใสบางรายกอบโกยเอาผลประโยชน์และสิ่งที่ตามมาคือ ปัญหาอันหนักหน่วงที่ผู้บริโภคได้รับคือ เช่น ผู้บริโภคไม่สามารถชำระค่าเช่าซื้อได้ตรงเวลาตามที่กำหนดได้หรือว่าล่าต้องจ่ายค่าปรับ ค่าติดตามทวงถามอีกเยอะมากมาย เป็นเงินจำนวนสูงมากผู้บริโภคขอปิดบันชีชำระค่าเช่าซื้อทั้งหมดก่อนครบกำหนดระยะเวลาเช่าซื้อผู้ประกอบการมักไม่ยอมลดดอกเบี้ยให้  ผู้เช่าซื้อผิดนัดค่าชำระค่าเช่าหลายงวดผู้ประกอบการมักจะบอกเลิกสัญญาแล้วยึดรถเพราะว่าเลทในการจ่ายค่างวดดั้งนั้นเพื่อเป็นการไม่ให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับผู้เช่าซื้อ เรามีแนวทางมาเสนอเพื่อเป็นการป้องกันดังนี้ 1.เราควรสอบภามข้อมูลจากผู้ประกอบการให้อย่างละเอียดประมารว่าทำอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรต้องทำสัญญาใดบ้างแล้วที่สำคัญต้องถามตัวเองก่อนว่าพร้อมแล้วหรือยังต้องตรวจสอบสัญญาให้ละเอียดว่าต้องผูกกับอะไรบ้าง ต้องชำระค่างวดอะไรยังไงบ้าง ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ค่าปรับการล่าช้าเท่าไหร่ ค่าติดตามทวงถามเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่หลัง 2.เมื่อเราทำสัญญาเช่าซื้อเสร็จแล้วจะต้องพึงระวังว่าจะต้องผูกพันในการปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อ ในการชำระค่าเช่างวดซื้อให้ตรงต่อเวลาเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อเอาเปรียบเราโดยเด็ดขาด 3.เมื่อเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบการให้เราร้องเรียน สคบ. บทความข้างต้นนั้นเขียนมาเพื่อเป็นการเตือนภัยหรือแนะนำข้อควรระวังและเป็นการรักษาสิทธิของผู้บริโภคนั้นก็คือตัวเราเองและการทำอะไรก็ควรที่จะคิดให้รอบคอบรอบคอบสักนิดก่อนที่ท่านจะคิดจำนำทะเบียนรถควรศึกษาเงื่อนไขต่างๆของบริษัทนั้นๆให้ดีด้วย เพราะแต่ละที่เงื่อนไขก็แตกต่างกันออกไป

Posted in บริการ | Tagged | Comments Off on ธุรกิจการจำนำรถและทะเบียนรถ