Tag Archives: หัวพ่นหมอก

ระบบหัวพ่นหมอกในอาคารเพาะชำเห็ด

ในอดีตสมัยเห็ดที่กินกันทั่วๆ ไปนั้น จะเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเฉพาะระยะฤดูอย่างเดียว  อย่างไรก็ดีครั้นเมื่อมีผู้นิยมบริโภคกันเพิ่มมากขึ้น  จึงทำให้เกิดการพัฒนาเข้าสู่การเพาะชำเห็ดในเชิงพาณิชย์ เห็ดที่เพาะในเชิงการค้าขายมีหลายแบบ  ตัวอย่างเช่น เห็ดฟาง  เห็ดนางรม  เห็ดนางฟ้า  เห็ดยานางิ  เห็ดหูหนู   และเห็ดหอม เป็นต้น  เห็ดสกุลนางรมหรือเห็ดนางรมเป็นเห็ดที่ฮิตของท้องตลาด พร้อมทั้งมีการเพาะกันทั่วไปแทบทั้งประเทศ  เห็ดนางรมโตขึ้นได้ดีในอากาศที่มีอุณหภูมิระหว่าง 24 – 33 องศา พร้อมทั้งความชื้นสัมพัทธ์ 70 – 80 เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยสำคัญสิ่งหนึ่งของการเพาะเห็ดในอาคารก็คือ ภูมิอากาศและความชุ่มชื้น ซึ่งจะมีระบบหัวพ่นหมอกช่วยกระจายอุณหภูมิและความชุ่มชื้นสัมพัทธ์กับในอาคาร ในส่วนของโรงเรือนก็ต้องว่างระบบดังนี้ เปิดจั่วหน้าและข้างหลังโรงเรือนเพื่อให้ความร้อนใต้หลังคาระบายออกมา พร้อมทั้งมุงซาแรนข้างใต้ไม้ค้ำสำหรับปกป้องรักษาความร้อนจากใต้หลังคาคลายลงมา พร้อมทั้งป้องกันความชุ่มชื้นออกจากโรงเรือน ด้านข้างของโรงเรือนมุง 3 ชั้นด้วยซาแรน 50% พลาสติกหนา 150 ไมครอนพร้อมกับซาแรน … Continue reading

Posted in บริการ | Tagged , , | Comments Off on ระบบหัวพ่นหมอกในอาคารเพาะชำเห็ด